יום העצמאות של נעמי רזיאל, הורידה עד עכשיו 15 ק"ג. כל הכבוד