בדיאטה שלנו התוצאות הן מידיות! אם עושים אותה כמו שצריך בלי פשרות ו"עיגולי פינות" רואים שינוי משבוע לשבוע. אדווה האלופה מהסניף שלנו בעפולה לא מתייאשת וממשיכה בדרך להשגת היעד.